Zapnite zvuk a počkajte 5 sekúnd, kým sa prezentácia začne prehrávať.

MUDr. Fabjan

MUDr. Fabjan je odborník na plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu. Je jedným zo spoluzakladateľov estetickej kliniky Fabjan. Špecializuje sa na kozmetickú chirurgiu, ambulantnú kozmetickú chirurgiu a laserovú chirurgiu.

MUDr. Fabjan je aktívnym členom Medzinárodnej spoločnosti estetickej a plastickej chirurgie (ISAPS - International Society of Aesthetic Plastic Surgery ).