Všeobecné obchodné podmienky pre používanie a/alebo nakupovanie na webovej stránke www.gogoldentree.sk (ďalej len: všeobecné obchodné podmienky ).

1. Úvod

Všeobecné obchodné podmienky platia pre používanie webovej stránky www.gogoldentree.sk, internetového obchodu spoločnosti Golden Tree d.o.o. (ďalej len: internetový obchod ) a/alebo nákup tovaru zverejneného na webovej stránke.

Používaním webovej stránky potvrdzujete, že ste oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasíte. Pri používaní webovej stránky ste viazaní aj všetkými ostatnými dokumentmi uvedenými vo všeobecných obchodných podmienkach, najmä zásadami používania súborov cookie a zásadami ochrany súkromia , preto vás vyzývame, aby ste si ich pred použitím pozorne prečítali. Ak nesúhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami, zásadami používania súborov cookie alebo zásadami ochrany osobných údajov, nesmiete webovú stránku používať. Zadaním objednávky v akejkoľvek forme sa má za to, že plne akceptujete všeobecné obchodné podmienky, zásady používania súborov cookie a zásady ochrany osobných údajov.

Všetok obsah zverejnený na webovej stránke je majetkom spoločnosti Golden Tree d. o. o. , Alpská cesta 43, 4248 Lesce, Slovinsko (ďalej len spoločnosť alebo Golden Tree d. o. o. ) a môže byť použitý len na nekomerčné účely. Bez nášho súhlasu sa nesmú kopírovať, reprodukovať ani distribuovať akýmkoľvek spôsobom.

Spoločnosť Golden Tree d. o. o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu zverejneného na webovej stránke www.gogoldentree.sk.

Dostupnosť informácií

Zaväzujeme sa, že vám vždy poskytneme nasledujúce informácie:

 • identita spoločnosti (firma, sídlo, obchodná adresa, IČO);
 • kontaktné údaje, ktoré vám umožňujú s nami rýchlo a efektívne komunikovať (e-mail, adresa firmy);
 • základné vlastnosti tovaru;
 • dostupnosť tovaru (všetok tovar ponúkaný na webovej stránke by mal byť dostupný v primeranom čase);
 • podmienky dodania tovaru (spôsob, miesto a termín dodania);
 • jasne a jednoznačne uvedené ceny tovaru a informáciu, či zobrazené ceny už zahŕňajú daň a náklady na doručenie);
 • spôsob platby a doručenia;
 • časová platnosť ponuky;
 • podmienky a lehota, počas ktorej je možné od zmluvy odstúpiť, ako aj informácie o nákladoch s tým spojených;
 • vysvetlenie postupu odvolania vrátane kontaktných údajov, kde môžete podať sťažnosť.

2. Objednávanie tovaru

Informácie obsiahnuté na webovej stránke a ustanovenia všeobecných obchodných podmienok tvoria ponuku na predaj. Zmluva o kúpe tovaru s nami sa považuje za uzavretú odoslaním vašej objednávky, keď od nás dostanete e-mail s potvrdením, že sme vašu objednávku prijali.

Súčasťou zmluvy o kúpe tovaru sú okrem vašej objednávky a potvrdenia objednávky z našej strany aj tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú dostupné na webovej stránke a zároveň ich dostávate spolu s potvrdením objednávky.

Vždy sa budeme snažiť spracovať všetky prijaté objednávky, ale môžu nastať výnimočné okolnosti (napr. objednávky prijaté počas určitého obdobia presahujú skladové zásoby konkrétneho tovaru). V prípade mimoriadnych okolností si vyhradzujeme právo čiastočne alebo úplne odmietnuť spracovanie objednávky kedykoľvek po odoslaní potvrdenia objednávky. V týchto prípadoch vás o našom (čiastočnom alebo úplnom) odstúpení od zmluvy ihneď upozorníme a nenesieme žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane. Tovar, ktorý bol súčasťou vašej objednávky a je predmetom nášho postúpenia podľa tohto odseku, nie sme povinní dodať, pokiaľ nie je potvrdené odoslanie jednotlivého tovaru v samostatnom potvrdení o odoslaní.

Pri objednávke cez online formulár je povinné uviesť e-mailovú adresu a telefónne číslo pre účely bezplatnej informovanosti o priebehu objednávky.

2.1. Proces nákupu resp. objednávky

Ak chcete uskutočniť nákup na webovej stránke, postupujte podľa postupu objednávky, ktorý zahŕňa:

 • Výber tovaru: Na stránke si vyberiete príslušný tovar a požadované množstvo, následne kliknutím na tlačidlo VLOŽIŤ DO KOŠÍKA tovar vložíte do svojho virtuálneho košíka.
 • Zadávanie údajov: Pokračujte kliknutím na tlačidlo POKLADŇA, kde zadáte svoje údaje, rozhodnete sa pre spôsob platby a vyberiete doplnkové služby v súvislosti s doručením. Pred zadaním objednávky si môžete kedykoľvek skontrolovať špecifikáciu objednávky (tovar, množstvo, cena…).
 • Zadanie objednávky: Kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY bude vaša objednávka odoslaná a zároveň to znamená, že súhlasíte s povinnosťou platby. Budete presmerovaní na webovú stránku so správou, že vaša objednávka bola prijatá. Okrem toho vám na zadanú e-mailovú adresu príde potvrdenie objednávky so všetkými informáciami (druh tovaru, množstvo a cena vrátane nákladov na doručenie) spolu s kópiou všeobecných obchodných podmienok vo formáte PDF.
 • Preprava: V súlade s termínom uvedeným v druhom odseku tohto bodu všeobecných obchodných podmienok tovar pripravíme a odošleme dohodnutým spôsobom dopravy. O tom vás budeme informovať elektronickou správou, ktorá bude obsahovať potvrdenie odoslanej zásielky a online odkaz na sledovanie zásielky. Zadaním objednávky sa zaväzujete balík prevziať. Ak si balík neprevezmete, platíte aj náklady, ktoré tým vznikli.
 • Zrušenie/zmena objednávky: Ak svoju objednávku nezrušíte, bude sa považovať za potvrdenú. Stornovať môžete zaslaním žiadosti o zrušenie objednávky na emailovú adresu [email protected] spolu s číslom objednávky, ktorú rušíte. Zmenu objednávky môžete vykonať aj vytvorením novej objednávky na webovej stránke s novými informáciami a zaslaním žiadosti o zrušenie objednávky na e-mailovú adresu [email protected] spolu s číslom objednávky, ktorú rušíte. Zmeny v objednávke sú možné do 7:00 nasledujúceho pracovného dňa po odoslaní objednávky.

Naším cieľom je, aby všetky objednávky boli spracované a odoslané najneskôr do troch pracovných dní od dátumu objednávky. Napriek tomu sa môže stať, že z dôvodu nepredvídaných okolností nebudeme môcť vašu objednávku spracovať a expedovať v uvedenej lehote, o čom vás budeme bezodkladne informovať a zabezpečíme, aby bola vaša objednávka odoslaná v čo najkratšom čase. Termín dodania môže závisieť aj od poskytovateľa doručovacej služby.

Na právnické osoby sa vzťahujú rovnaké podmienky objednania a platby za tovar ako sú uvedené v bodoch 2-7 všeobecných obchodných podmienok .

3. Ceny a akciové ponuky

Všetky ceny v internetovom obchode sú vyjadrené v eurách (EUR) a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (ďalej len: DPH), nezahŕňajú však náklady na doručenie. Vystavená faktúra obsahuje okrem ceny tovaru aj náklady na dodanie vo výške uvedenej v čase dokončenia objednávky resp. na potvrdení objednávky.

Akciové ponuky (zľavy) môžu byť týždenné alebo denné, tvoria sa podľa dopytu a dostupných zásob.

Právnické osoby alebo iné osoby povinné platiť DPH musia pri objednávke uviesť identifikačné číslo alebo daňové číslo.

3.1. Zľavové kupóny

Pri objednávke môžete zadať akciový kupón na zníženie hodnoty tovaru a následne aj celkovej hodnoty objednávky.

Zľavové kupóny (s výnimkou kupónu na dopravu zadarmo) sa nevzťahujú na:

 • výšku poštovného,
 • výšku poplatka na dobierku,
 • výšku služby „Prémium poistenie balíka“ a za
 • sumu za službu „Expresné odoslanie“.

Kupóny alebo zľavy sa nesčítavajú, takže na každú objednávku môžete použiť len jeden platný kupón.

4. Spôsoby platby

Objednávku môžete zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • kreditnou/platovnou kartou prostredníctvom jedného z uvedených poskytovateľov platobných služieb: Paymill, Checkout.com, Stripe;
 • cez PayPal pomocou kreditnej alebo debetnej karty, kde poplatok za službu PayPal hradíme my;
 • na dobierku – tovar zaplatíte kuriérovi PPL spoločnosti . Služba je spoplatnená dodatočne sumou 1,90 EUR .

Náklady na dopravu sú 3,90 EUR (PPL). Ak je celková suma objednávky 100 EUR alebo viac, náklady na dopravu hradíme my.

5. Prémium poistenie balíka

Pred zadaním objednávky si môžete vybrať možnosť poistenia balíka, čo znamená, že váš balík bude poistený pre prípad straty alebo poškodenia počas doručovania. Služba je spoplatnená dodatočne sumou 1,90 EUR .

Služba umožňuje vyhnúť sa reklamačnému konaniu so zásielkovou službou a vrátiť tovar na vlastné náklady. V prípade, že sa váš balík stratí alebo dostanete poškodený tovar, zaväzujeme sa vám poslať nový balík. Ak už bola suma objednávky vyrovnaná, vrátime peniaze, ak tovar už nie je na sklade.

Ak sa váš balík stratil alebo ste dostali poškodený tovar, musíte nás o tom bezodkladne informovať na e-mailovej adrese: [email protected].

V prípade poškodeného balíka máte nárok na výmenu na základe fotografie skutočného stavu bez toho, aby sme poškodený tovar vopred skontrolovali. Služba vám neumožňuje ponechať si poškodený tovar. Potrebu vrátenia poškodeného tovaru určí naša spoločnosť podľa hodnoty a stupňa poškodenia a bude vás o tom čo najskôr informovať.

V prípade straty zásielky preveríme u doručovateľskej služby okolnosti doručenia po prijatí vášho oznámenia, že ste zásielku nedostali. Po získaní potvrdenia o strate balíka od doručovateľskej služby vám bezodkladne zašleme nový balík.

6. Expresné (prioritné) odoslanie

Pred odoslaním objednávky si môžete vybrať možnosť expresného (prednostného) odoslania, čo znamená, že objednávka je vybavená v ten istý alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň. Služba je spoplatnená dodatočne sumou 2,90 EUR .

Ak si vyberiete možnosť expresného (prioritného) odoslania, vaša objednávka bude pripravená a odoslaná rýchlejšie ako ostatné, ale vzhľadom na samotný proces doručovacej služby, bohužiaľ, nemôžeme zaručiť, že takéto objednávky budú doručené rýchlejšie alebo že nedôjde k oneskoreniu pri dodávke z dôvodu možných nepredvídaných situácií (mimoriadne poveternostné podmienky, technické problémy…). Táto možnosť znamená iba to, že objednávka bude z našej strany uprednostnená.

7. Výhrada vlastníckeho práva

Vyhradzujeme si vlastnícke právo k predávanému tovaru, ktorý aj po jeho dodaní zostáva našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 1. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 

8.1. Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy

Ak ste v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (Zákon o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Z. z. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku) považovaný za spotrebiteľa, pri nákupe v internetovom obchode máte právo na v prípade zmluvy uzavretej na diaľku oznámte do štrnástich 14 dní od prevzatia tovaru na e-mailovú adresu info@gogoldentree.sk, že úplne alebo sčasti odstupujete od zmluvy, a to bez udania dôvodu. 

Lehota z predchádzajúceho odseku nadobúda účinnosť nasledujúci deň odo dňa dodania tovaru. Jediné náklady, ktoré vám v súvislosti s odstúpením od zmluvy vzniknú, sú náklady na vrátenie tovaru, ktoré sú účtované podľa cenníka doručovateľskej služby. Tovar nám musíte vrátiť najneskôr do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to na adresu Golden Tree d. o. o., Alpská cesta 43, 4248 Lesce, Slovinsko.

Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

Tovar nám musíte vrátiť nepoškodený a v nezmenenom stave a tovar môžete kontrolovať a testovať len v rozsahu potrebnom na určenie povahy, vlastností a výkonu tovaru. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ak je zníženie hodnoty spôsobené manipuláciou, ktorá nie je nevyhnutne potrebná na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar nesmiete neobmedzene používať až do zrušenia zmluvy.

Výslovne vás upozorňujeme, že väčšinu tovaru, ktorý je možné zakúpiť v internetovom obchode, tvorí tovar, ktorý je zo zdravotných alebo hygienických dôvodov zapečatený (napr. fólia na vonkajšej strane obalu, plomba pod uzáverom, pečatná nálepka na obale). V takýchto prípadoch, ak po prevzatí tovaru otvoríte bezpečnostnú plombu, nemôžete už od zmluvy odstúpiť v súlade zákona o ochrane spotrebiteľa, pokiaľ sme sa na tom osobitne nedohodli.

V prípade odstúpenia od zmluvy, pri ktorom bol použitý zľavový kód alebo propagačný kód, bude vrátená len skutočne zaplatená suma. Ak ste pri objednávke dostali ako bonus výrobok zdarma, ste povinní nám tento výrobok pri odstúpení od zmluvy vrátiť.

Všetky prijaté náhrady vrátane poplatkov za doručenie (okrem dodatočných poplatkov z dôvodu výberu iného spôsobu doručenia, ako je najvýhodnejšia a štandardná forma doručenia) vám budú vrátené čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou nášho práva zadržať všetky prijaté náhrady, kým neprevezmeme vrátený tovar alebo nedostaneme uspokojivý dôkaz, že tovar bol odoslaný na našu adresu. Vrátime vám všetky prijaté peňažné prostriedky rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s použitím iného platobného prostriedku a nám v dôsledku toho nevzniknú žiadne náklady. V prípade, že nákup uskutočníte na dobierku, vrátenie peňazí bude zabezpečené prevodom na transakčný účet, ktorý ste nám uviedli v oznámení o odstúpení od zmluvy.

K vrátenému tovaru je potrebné priložiť kópiu faktúry a vaše osobné údaje spolu s číslom osobného bankového účtu (IBAN), na ktorý vraciame prijatú úhradu.

Ak tovar nefunguje správne alebo nespĺňa vaše očakávania, môžete nám kedykoľvek napísať cez kontaktný formulár alebo nám poslať správu na e-mailovú adresu [email protected]. Vyhnete sa tak prípadnému nesprávnemu použitiu tovaru, poškodeniu samotného tovaru a prípadnému poškodeniu seba alebo iných vecí.

Ak sa strany nedohodli inak, spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku:

 1. pri tovare alebo službe, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu, na ktoré podnik Golden Tree d. o. o. nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť v lehote na odstúpenie od zmluvy;
 2. pri tovare, ktorý je vyrobený podľa presných pokynov spotrebiteľa a prispôsobený jeho osobným potrebám;
 3. pri tovare, ktorý podlieha skaze alebo ktorého dátum spotreby by bol čoskoro prekročený (napríklad rýchlo sa kaziace potraviny);
 4. pri poskytnutí služby, ktorá zaväzuje spotrebiteľa zaplatiť za ňu, za predpokladu, že podnik úplne splní zmluvu a poskytnutie služby sa uskutočnilo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a s tým, že spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, keď podnik úplne splní zmluvu;
 5. na dodávku zapečatených audio alebo videokaziet a počítačových programov za predpokladu, že spotrebiteľ po dodaní otvoril bezpečnostnú pečať;
 6. na dodanie tovaru, ktorý je dodávaný zapečatený a nie je vhodné ho vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak jeho pečať bola po doručení odstránená (napríklad hygienické alebo ošetrujúce produkty);
 7. na dodanie tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 8. poskytovania digitálneho obsahu, ktorý nemá byť dodaný na fyzickom nosiči dát (napr. sťahovanie, e-knihy, …), ak spoločnosť začala plniť zmluvu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (t. j. bol poskytnutý digitálny obsah pripravený). Právo na odstúpenie od zmluvy však zaniká len v tých prípadoch, v ktorých ste povinní vykonať platbu podľa zmluvy, v ktorej ste zároveň

– výslovne súhlasili so začiatkom plnenia zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

– potvrdili, že ste si vedomí toho, že stratíte právo na odstúpenie od zmluvy v dôsledku predčasného začiatku plnenia zmluvy, a

podnik poskytol osvedčenie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy je podrobnejšie upravené ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov(v znení č. 151/2014 Z. z., 173/2015 Z. z., 391/2015 Z. z., 57/2018 Z. z. (nepriamo), 170/2018 Z. z.)

8.2. Odstúpenie od zmluvy v osobitných prípadoch

8.2.1. Všeobecné informácie

Pred uplynutím 14-dňovej lehoty odo dňa doručenia objednávky nám musíte oznámiť odstúpenie od zmluvy a vrátiť nám na adresu Golden Tree d. o. o., Alpská cesta 43, 4248 Lesce, do 30 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy celý zostatok objednávky, ktorý podľa návodu na použitie tovaru nie je možné použiť v 14-dňovej lehote. V tejto súvislosti musí byť všetok tovar, pri ktorom sa objektívne nepredpokladá, že by ste ho otvorili do 14 dní odo dňa dodania, zapečatený vo výrobnom závode bezpečnostnou plombou.

Ak vrátite tovar s viditeľnými známkami používania alebo ak ste odstránili bezpečnostnú plombu v rozpore s predchádzajúcim odsekom, nemáte nárok na vrátenie celej Kúpnej ceny v súlade s bodom 8.2 týchto Všeobecných obchodných podmienok. V takom prípade vrátime kúpnu cenu len za tovar, ktorý je nepoškodený a zapečatený bezpečnostnou plombou z výroby. Zvyšok tovaru zničíme a nevrátime vám ho, pokiaľ nás okamžite nepožiadate, aby sme vám tovar vrátili na vaše náklady.

Príklad: Ak objednávka obsahuje 3 kusy Golden Tree Omega 3, celá kúpna cena vám bude vrátená len v prípade, ak nám pred uplynutím 14-dňovej lehoty odo dňa doručenia oznámite odstúpenie od zmluvy a vrátite dva celé, nepoškodené a z výroby zapečatené balenia Golden Tree Omega 3 a jedno otvorené balenie so zvyškom, ktorý ste nepoužili do 14 dní, pretože v prvom mesiaci je podľa predpísaného návodu na použitie dovolené spotrebovať od 30 do 60 kapsúl (2 kapsuly denne), obsiahnuté v jednom balení Golden Tree Omega 3.

Ak vrátite viac ako jedno poloprázdne balenie Golden Tree Omega 3 po 14 dňoch používania, alebo ak je tovar poškodený alebo ak ste odstránili bezpečnostnú plombu v rozpore s ustanoveniami tohto článku, nemáte nárok na vrátenie peňazí z celej kúpnej ceny. Ak vrátite tovar s viditeľnými známkami používania, vrátime vám kúpnu cenu len za tovar, ktorý je nepoškodený a z výroby zapečatený bezpečnostnou plombou. Zvyšný tovar zničíme a nevraciame vám ho, pokiaľ nás ihneď nepožiadate, aby sme vám tovar vrátili na vaše náklady.

Postup odstúpenia od zmluvy podľa tohto bodu Všeobecných obchodných podmienok môžete využiť len v prípade prvého nákupu jednotlivého tovaru. Pri všetkých ďalších objednávkach toho istého tovaru nemôžete využiť postup odstúpenia od zmluvy podľa tohto bodu Všeobecných obchodných podmienok, pretože ste už pri prvej objednávke zistili povahu, vlastnosti a výkon tovaru, ale môžete odstúpiť od zmluvy v súlade so všeobecnými podmienkami uvedenými v bode 8.1. 

Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré nie sú upravené v tomto bode, ustanovenia bodu 8.1 sa uplatňujú primerane.

8.2.2. Kúpa Complete Biotics / Premium Collagen Complex / Alpha Man / Active Move / Active Burn / Liver Complex / Sleep Well / Ageless / Spotless / Bloom / My Cycle/ Gut Restore / Be Brain / Oral Biotics / Collagen Derma Lift / Revitally / Q10 / Slim Coffee Booster / Pure Cleanse C ImmunoProtect / Zen Magnesium + / FunguLux / Garcinia Belly Burn / My EstroGem

Bod 8.2.1. platí aj pri nákupe väčšieho množstva tovaru: Complete Biotics / Premium Collagen Complex / Alpha Man / Active Move / Active Burn / Liver Complex / Sleep Well / Ageless / Spotless / Bloom / My Cycle / Gut Restore / Be Brain / Oral Biotics / Collagen Derma Lift / Revitally / Q10 / Slim Coffee Booster / Pure Cleanse / C ImmunoProtect / Zen Magnesium + / FunguLux / Garcinia Belly Burn / My EstroGem. V prípade kúpy uvedeného tovaru je lehota na odstúpenie od zmluvy 60 dní odo dňa doručenia objednávky. Zvyšok tovaru, ktorý nie je možné podľa návodu na použitie použiť pred uplynutím 60-dňovej lehoty odo dňa doručenia objednávky, nám musí byť vrátený do 30 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

9. Uplatňovanie nárokov v prípade nesúladu tovaru

9.1. Zmluva o dodaní tovaru

Ako spotrebiteľ máte právo uplatniť svoje práva z dôvodu nesúladu tovaru v prípade uzatvorenia zmluvy o dodávke tovaru s prihliadnutím na ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Spoločnosť vám musí dodať tovar, ktorý spĺňa požiadavky na subjektívnu a objektívnu zhodu tovaru, ako je to v prípade zmluvy o dodaní tovaru, definované v Zákone o ochrane spotrebiteľa, ak je to vhodné.

Spoločnosť zodpovedá za akúkoľvek nezhodu tovaru, ktorá sa zistí pri dodaní alebo sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru.

Svoje práva týkajúce sa nesúladu tovaru si môžete uplatniť, ak nám nezhodu oznámite do dvoch mesiacov odo dňa, keď ste nezhodu zistili. V oznámení, ktoré nám pošlete na našu e-mailovú adresu [email protected] , podrobne popíšte nesúlad. K oznámeniu musíte pripojiť číslo faktúry alebo objednávky. Musíte nám umožniť kontrolu tovaru, pri ktorom reklamujete nesúlad. Ak nezhodu tovaru neuznáme, dáme vám písomnú odpoveď do 8 dní.

Za nesúlad tovaru, ktorý sa prejaví po dvoch rokoch odo dňa prevzatia tovaru, nezodpovedáme.

Práva na preukázanie zhody vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa zanikajú do dvoch rokov odo dňa, keď ste nás informovali o nezhode tovaru.

V prípade, že ste nás informovali o nesúlade tovaru a my sme vašu reklamáciu nezamietli, máte nárok:

 1. požadovať bezplatné obnovenie zhody tovaru ,
 2. požadovať zníženie kúpnej ceny v pomere k nesúladu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej sumy.

Podmienky a lehotu na zistenie súladu bližšie určuje Zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý okrem iného stanovuje, že kupujúci môže:

 • požadovať od predávajúceho, aby bezplatne uviedol tovar do súladu v primeranej lehote nepresahujúcej 30 dní. Predávajúci môže túto lehotu predĺžiť najviac o 15 dní v závislosti od povahy tovaru, jeho zložitosti, závažnosti nezhody atď. Predávajúci musí kupujúceho informovať o predĺžení lehoty pred uplynutím 30-dňovej lehoty;
 • zvoliť si medzi opravou alebo výmenou tovaru za nový, pokiaľ nie je plnenie nemožné alebo by vzhľadom na všetky okolnosti predstavovalo neprimerané náklady v porovnaní s iným nárokom. 

Bez ohľadu na všetky vyššie uvedené skutočnosti môžete odstúpiť od zmluvy a okamžite požadovať vrátenie zaplatenej sumy, ak sa nezhoda vyskytne v lehote kratšej ako 30 dní odo dňa dodania tovaru.

Uplatnenie práva vyplývajúceho z nesúladu tovaru podrobnejšie upravujú ustanovenia v Zákone o ochrane spotrebiteľa.

9.2. Zmluva na dodávku digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb

Ako spotrebiteľ máte právo uplatniť si svoje práva z dôvodu nesúladu tovaru v prípade uzatvorenia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Spoločnosť vám musí dodať tovar, ktorý spĺňa požiadavky na subjektívnu a objektívnu zhodu, ako v prípade zmluvy o dodaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, definované v Zákone o ochrane spotrebiteľa, ak je to vhodné.

Spoločnosť zodpovedá za akýkoľvek nesúlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorý sa prejaví pri dodaní alebo do dvoch rokov od dodania tovaru.

V prípade jednorazového dodania digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb si môžete uplatniť svoje práva z nesúladu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ak nám oznámite nesúlad do dvoch mesiacov odo dňa, keď ste ich zistili nesúlad. V oznámení, ktoré pošlete na našu e-mailovú adresu [email protected] , musíte podrobne popísať nesúlad. K oznámeniu musíte pripojiť číslo faktúry alebo objednávky. Musíte nám umožniť kontrolu tovaru, pri ktorom reklamujete nesúlad. Ak nezhodu tovaru neuznáme alebo ak bude sporná, dáme vám písomnú odpoveď do 8 dní.

Nezodpovedáme za nesúlad tovaru, ktorý sa prejaví po dvoch rokoch odo dňa dodania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Práva na preukázanie zhody vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa zaniknú do dvoch rokov odo dňa, keď ste nám oznámili nesúlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

V prípade, že ste nás informovali o nesúlade digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a my sme vašu žiadosť nezamietli, máte za podmienok vyplývajúcich zo Zákona o ochrane spotrebiteľa a v nasledujúcom poradí právo na:

 1. požiadate o bezplatné uvedenie tovaru do súladu;
 2. požiadate o zníženie kúpnej ceny v pomere k nezhode alebo odstúpite od kúpnej zmluvy a požiadate o vrátenie zaplatenej sumy.

Podmienky a lehoty na zistenie súladu bližšie určuje Zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý okrem iného stanovuje, že kupujúci môže požiadať o preukázanie súladu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, okrem prípadov, keď by to nebolo možné alebo by to malo za následok v neprimeraných nákladoch pre spoločnosť s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu vrátane významu súladu a hodnoty digitálneho obsahu alebo služby v prípade súladu. Spoločnosť uvedie digitálny obsah alebo digitálnu službu do súladu v primeranom čase od okamihu, keď spotrebiteľ oznámil spoločnosti nesúlad, bezplatne a bez výrazných ťažkostí pre spotrebiteľa.

Môžete požiadať o pomerné zníženie kúpnej ceny, ak bol digitálny obsah alebo digitálna služba dodaná za úhradu kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy, ak:

 • digitálny obsah alebo digitálnu službu nie je možné uviesť do súladu alebo je neprimeraný podľa predchádzajúceho odseku;
 • digitálny obsah alebo digitálnu službu neuvedieme do súladu v súlade s predchádzajúcim odsekom;
 • digitálny obsah alebo digitálna služba zostávajú v nesúlade napriek pokusu o dosiahnutie súladu;
 • povaha nesúladu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby je natoľko závažná, že odôvodňuje okamžité primerané zníženie kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy;
 • sme uviedli alebo je z okolností zrejmé, že digitálny obsah alebo digitálnu službu neuvedieme do súladu v primeranej lehote alebo bez toho, aby sme spotrebiteľovi spôsobili nepodstatné ťažkosti.

Bez ohľadu na vyššie uvedené môžete odstúpiť od zmluvy a okamžite požiadať o vrátenie zaplatenej sumy, ak k nesúladu dôjde v lehote kratšej ako 30 dní odo dňa dodania digitálneho obsahu alebo služby.

Uplatnenie práva vyplývajúceho z nesúladu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby podrobnejšie upravujú ustanovenia smernice Zákona o ochrane spotrebiteľa.

10. Oceňovanie tovaru

Hodnotenie na zverejnený tovar môžu podať všetci návštevníci webovej stránky. Hodnotenie nie je prepojené s používateľským účtom.

Každá prijatá recenzia je pred zverejnením ručne skontrolovaná a overená. Pri tom kontrolujeme obsah recenzie – či sa obsah recenzie zhoduje s hodnotením (počet hviezdičiek). Filtrované hodnotenia nie sú zahrnuté v zobrazenom celkovom hodnotení.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť zverejnenie komentárov/hodnotení, ktoré:

 • môžu spôsobiť vážne rozrušenie, provokovať, útočiť alebo urážať iných;
 • sú rasistické, sexistické, homofóbne, bez akejkoľvek súvislosti so zverejneným obsahom;
 • obsahujú sexuálne narážky, sú urážlivé alebo inak nevhodné;
 • obsahujú hrubé vulgarizmy alebo iný zjavne urážlivý jazyk;
 • porušujú pravidlá, obhajujú alebo podporujú nezákonné konanie, najmä priestupky proti cti a dobrému menu, iné trestné činy alebo neoprávnené zásahy do osobnostných práv a porušovanie autorských a súvisiacich práv;
 • predstavujú reklamu na tovar iných poskytovateľov;
 • obsahujú kontaktné údaje, ako je telefónne číslo, poštová adresa alebo e-mailová adresa a iné osobné údaje, ktoré nie sú zverejnené;
 • obsahujú odkazy na iné webové stránky;
 • sú napísané v inom ako slovenskom jazyku;
 • opisujú alebo propagujú činnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo blaho iných osôb;
 • sú považované za nevyžiadané správy, tzv. spam (opakovane zasielané správy s rovnakým alebo podobným obsahom) alebo
 • nesledujú hlavnú tému webovej stránky.

Všetky komentáre, ktorých hodnotenie (počet hviezdičiek) a obsah názoru sa zhodujú a neporušujú podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku, či už sú pozitívne alebo negatívne, sa na webovej stránke zverejnia.

11. Zodpovednosť predávajúceho

Nezodpovedáme za komplikácie alebo problémy vzniknuté používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo iným prípadným nesprávnym použitím tovaru. Taktiež pracovníci centra služieb zákazníkom internetového obchodu nie sú kompetentní osobne riešiť prípadné komplikácie alebo problémy ohľadom používania tovaru.

Nezodpovedáme ani za prípadné občasné problémy s prevádzkou webovej stránky, prípadnú nepresnosť informácií, prípadne škody, ktoré by vznikli v dôsledku nepresných alebo neúplných informácií.

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy resp. realizácii objednávky, ak je v ponuke podstatná alebo zjavná chyba. Zásadnou chybou sú prvky, na základe ktorých by spoločnosť nesúhlasila s uzavretím zmluvy. Medzi spomínané chyby patria aj zjavné chyby v cene, ktoré môžu byť dôsledkom technických a iných problémov.

Naša komunikácia so zákazníkmi prebieha výhradne prostredníctvom internetového obchodu, e-mailu a SMS správ.

12. Sťažnosti a spory

12.1. Všeobecné informácie

Dodržiavame platnú legislatívu na ochranu spotrebiteľa. Snažíme sa plniť si svoju povinnosť – zaviesť efektívny systém riešenia sťažností a určiť osobu, na ktorú je možné sa v prípade problémov obrátiť telefonicky alebo e-mailom. Reklamáciu môžete podať písomne e-mailom na adresu: [email protected] . Najneskôr do troch pracovných dní vám potvrdíme prijatie reklamácie a zároveň vás informujeme, ako dlho bude trvať jej vybavenie a taktiež vás budeme priebežne informovať o priebehu konania.

Akékoľvek spory sa snažíme vyriešiť priateľsky.

12.2. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade s právnymi normami neuznávame žiadny subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov ako kompetentný na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by mohol spotrebiteľ začať v súlade s platnými zákonmi. Spoločnosť Golden Tree d.o.o., ktorá ako poskytovateľ tovaru a služieb prevádzkuje internetový obchod na území Slovenska, na svojich internetových stránkach zverejňuje elektronický odkaz na platformu pre riešenie spotrebiteľských sporov online (online dispute resolution). Platforma je vám k dispozícii TU .

Toto nariadenie vychádza zo zákonov o mimosúdnom riešení sporov spotrebiteľov – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešenie spotrebiteľských sporov online).

Informácie o spoločnosti:

Golden Tree d. o. o.

Alpská cesta 43

4248 Lesce, Slovinsko

Evidenčné číslo: 6708501000

DIČ: SI28639103 (sme platiteľmi DPH)

Spoločnosť je zapísaná na okresnom súde Kranj, Slovinsko, č. SRG 2014/46021 zo 17. 10. 2014.

Základný kapitál: 7.500,00 EUR

Číslo účtu: SI56 6000 0000 0453 449, vedený v Lon d.d. Kranj, Slovinsko

Obchodné podmienky boli aktualizované 15. júna 2023.